Дорожня карта організації діяльності Житомирського центру розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА» на 2020/2021 навчальний рік

Дорожня карта організації діяльності Житомирського центру розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА» на 2020/2021 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Педагогічною радою                                                      Завідувач Житомирського

ЖЦРД №53, протокол №1                                             центру розвитку дитини  № 53

від 31 серпня 2020 року                                                 «АБВГДЕЙКА»

………………………..Л.І.Тищук

 

 

 

 

 

 

 

Дорожня карта організації діяльності

Житомирського  центру розвитку дитини 

№ 53 «АБВГДЕЙКА»

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні програми

Житомирського  центру розвитку дитини  № 53 «АБВГДЕЙКА»

на 2020/2021 навчальний рік:

 

 1. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» /наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк: авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко; наук.ред. Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; Мін.осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка. – К.,2016. – 304с.

 

 1. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук]; за заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ: Українська академія дитинства, 2018. – 80с.

 

 1. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку/ [О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. – Київ: Українська академія дитинства, 2019. – 64 с.

 

Програми розроблені відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Житомирський  центр розвитку дитини  №53 «АБВГДЕЙКА» комбінованого типу  (ясла-садок) здійснює освітньо-виховний процес у 2020/2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

– художньо-естетичним,

– фізкультурно-оздоровчим.

 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.45 до 18.15. Режим роботи груп з 12-годинним режимом перебування – 7.00 – 19-00год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за 2019-2020 навчальний рік, педагогічний колектив ЖЦРД №53 спрямовує свою діяльність у 2020-2021 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.
 2. Поглибити роботу по збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей та дорослих в умовах карантинних обмежень.
 3. Розвивати соціальну компетентність дошкільників: пізнавальний, ціннісний, емоційний, оцінний і поведінковий компоненти.
 4. Забезпечити комплекс заходів по організації ефективної дистанційної освіти дошкільників на випадок введення карантинних обмежень.

 

У Житомирському  центрі розвитку дитини  №53 «АБВГДЕЙКА» функціонує 13 груп:

2 – ясельна група (від 2 до 3 років),

3-  друга молодша група (від 3 до 4 років),

3-  середня група (від 4 до 5 років),

3 –  старша група (від 5 до 6 (7) років),

1 – логопедична група (від 3 до 5 років) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення.

1 – логопедична група (від 5 до 6(7) років) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення.

 

ЖЦРД №53 реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинні освітні програми: 1. Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» /наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк: авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко;

 1. «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук];

3.«Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку / [О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман].

Мета освітньої програми «Дитина» – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Освітня програма розвитку дітей від двох до семи років «Дитина» — це перша програма, керуючись якою дорослі допоможуть дитині сформуватись як особистість.

Пропонує дорослим – вихователям і батькам дітей дошкільного віку вибудовувати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей кожного вікового періоду. Її зміст є науково виваженим, однак це не заперечує можливість його варіювання залежно від темпу індивідуального розвитку дитини. Особливістю змісту є його «дешколяризація», інакше кажучи, розвиток дітей, а не цілеспрямована підготовка їх до школи на догоду нетерплячим батькам. Важливішим є розвиток інтересу до пізнання, активності, допитливості дитини, її відкритості до взаємодії і спілкування  з оточуючим світом, ініціативності, готовності до експериментування, випробування себе.

 

Структура програми «Дитина» – побудова за лініями Базового компонента дошкільної освіти. Зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності.

В інваріантній частині представлено розділи: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в сіті культури» та варіативної складової: «Подорожуємо у світ англійської мови», «Комп’ютерна грамота», «Шахи», «Хореографія».

  Визначено загальний обсяг навантаження на кожний вік дитини: перша молодша група «Крихітки» (третій рік життя), друга молодша група «Малята» (четвертий рік життя), середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя), старша група «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя), «Дослідники» (сьомий рік життя).

 З другої молодшої групи включено розділ «Діти з особливими освітніми потребами».

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Види діяльності за програмою «Дитина» плануються за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в сіті культури» (образотворча майстерня, музичний калейдоскоп, театральна мозаїка, літературна скринька). Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

   У змісті  розділів освітньої програми «Дитина» простежуються засади компетентнісного підходу до розвитку особистості, показано, яким чином різні види діяльності дитини дошкільного віку впливають на формування її ключових компетенцій. Освітня програма орієнтує педагогів і батьків на здійснення інтегрованого підходу до роботи з дітьми.

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

 

Мета програми «Впевнений старт» – збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

 

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку структурована за видами діяльності: комунікативна; здоров’язберігальна, рухова; пізнавально-дослідницька; мовленнєва; ігрова; господарсько-побутова; художньо-естетична діяльність і особистісний розвиток.

Види діяльності за програмою «Впевнений старт»: комунікативна; здоров’язберігальна, рухова; пізнавально-дослідницька; мовленнєва; ігрова; господарсько-побутова; художньо-естетична діяльність і особистісний розвиток.

Реалізація програми «Впевнений старт» передбачає діяльнісний підхід. Головне завдання вихователя – організувати життєдіяльність дошкільників у специфічно дитячих видах діяльності (спілкування, гра, обазотворча, художньо-естетична тощо).

Пріоритетними для вирішення освітніх завдань кожного розділу програми є такі форми організації життєдіяльності дітей та засоби їх особистісного розвитку:

 • заняття інтегроване, комплексне, предметне;
 • складання карти активностей;
 • підгрупова робота «4*4»;
 • ситуація вибору «Один, два, три +»;
 • «Коло друзів»;
 • проблемна ситуація;
 • активне слухання;
 • активне спілкування: діалог, полілог;
 • виставка-презентація дитиною своїх діяльнісних досягнень;
 • самопрезентація «Хочу сказати»;
 • дитячий фільм-зал тощо.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури та інструктор з фізичної культури (плавання), вчитель-логопед, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог та медичні сестри.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», програмно-методичних комплексів «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В., «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку і ЗНМ» та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трофименко Л.І.

ЖЦРД №53 працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, затвердженим наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”.

Тривалість спеціально організованих занять становить:

– у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

– у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

– у середній групі –20 хвилин;

– у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня,

У 2020-2021 навчальному році організувано діяльність гуртків, секцій, консультативних пунктів:

 1. Гурток художньої діяльності «Чарівна палітра» – для дітей старших, середніх і логопедичних груп. Керівник гуртка Серилко Л.Б.- 2 заняття на тиждень.
 2. Гурток театралізованої діяльності – для дітей старших, середніх і логопедичних груп почергово, по встановленому графіку на 2020-2021 н.р. Керівник гуртка Бабак Н.С. – 1 заняття на тиждень,
 3. Гурток англійської мови «BOYS and GIRLS» – для дітей старших і логопедичної групи «Калинка». Керівник Ковальчук Н.В. (2 заняття на тиждень – для дітей старших груп, 1 заняття на тиждень – для дітей логопедичної групи «Калинка»).
 4. Спортивна секція «Дельфінчик» – для дітей з фізичними здібностями та для дітей з ослабленим здоров’ям. Керівник: Бовсунівська В.А., інструктор з фізкультури (плавання) – 2 заняття на тиждень.
 5. «Здоров’ятко» (лікувально- фізкультурні комплекси для дітей, у яких виявлено порушення постави, плоскостопість – за направленнями дільничого педіатра) – сестра медична басейну – 2 заняття на тиждень.
 6. Фізкультурно-оздоровча секція «Спритні, веселі, кмітливі та стрункі» – для дітей старшого дошкільного віку. Керівник: Макарук С.М., інструктор з фізкультури – 1 заняття на тиждень.
 7. Логопедичний консультативний пункт №1 при групі «Калинка» для дітей з мовленнєвими вадами загальних старших груп та їх вихователів і батьків. Керівник: вчитель-логопед Воїнова М.Л. – п’ятниця з 16.00 до 18.00.
 8. Логопедичний консультативний пункт №2 при групі «Добринка» для дітей з мовленнєвими вадами загальних молодших і середніх груп та їх вихователів і батьків. Керівник: вчитель-логопед Шаравська О.В.– понеділок з 14.00 до 18.00.
 9. Консультативний пункт педагогічної підтримки. Керівник: соціальний педагог Мянівська І.П. – середа з 9.00 до 13.00.
 10. Консультативний пункт психологічної підтримки. Керівник: практичний психолог Ковальова Л.В. – понеділок з 14.00 до 17.30.

 

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

У ЖЦРД №53 впроваджується інноваційна освітня діяльність:

– інноваційна технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» (автор – Т.О.Піроженко, доктор психологічних наук, професор):

–  педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

– популяризується та впроваджується досвід роботи педагогів:

 • Запобігання синдрому професійного вигорання педагогічних працівників. – Л.І.Тищук, кандидат психологічних наук, завідувач ЖЦРД №53.
 • Особливості прояву довіри дитини дошкільного віку до соціального оточення. – Наталя Крива, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, вихователь.
 • Формування у батьків ціннісного ставлення до професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. – І.М.Балицька, науковий кореспондент лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, вихователь.
 • Ефективні засоби інформаційно-комунікаційних технологій у взаємодії вчителя-логопеда з учасниками освітнього процесу. – О.В.Шаравська, вчитель-логопед, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».
 • Виховуємо патріотичні почуття в маленьких серцях. – Н.В.Козюченко, К.А.Росподнюк, вихователі.
 • Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності в дітей старшого дошкільного віку. – К.І.Пасічник, вихователь.
 • Зростаємо з радістю/ Досвід впровадження НМК «Впевнений старт» в поєднанні з інноваційною технологією взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку». – Г.М.Толочко, вихователь.
 • Плекаємо творчість дошкільників засобами зображувальної діяльності: практична реалізація. Серилко Л.Б., Крива Н.Л., Павловська Т.А.,

Тищук Л.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

Житомирського центру розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА»

 на 2020/2021 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Освітня програма

для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

Наук. кер. проекту     В.О.Огнев’юк,

авт.кол.: Г.В.Бєлєнька,

О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко.

Міністерством освіти і

науки України, листом

від 09. 11.2015 року

№1/11-16163

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку Н.В.Гавриш,

Т.В.Панасюк,

Т.О.Піроженко,      О.С.Рогозянський,

О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук

За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко.

Міністерством освіти

і науки України,

листом від 01.08.2017року  №1/11-7684

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку О.К.Безсонова,   Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України,

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України №22.1/12-Г-210 від 16.04.2019р.

ПРОГРАМА Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Ірина Кравцова

Лариса Стахова

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Лист ІМЗО від 05.07. 2019 р. №22.1/12-Г-577.

Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник. Рібцун Ю.В.

 

   Лист ІМЗО від 21.12.2017 р.

№ 21.1/12-Г-837

 

Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування. Навчально-методичний посібник для дітей з порушеннями мовлення.

 

Брушневська І.М.,

Рібцун Ю.В.

 

Лист ІМЗО

від 19.04.2019 р.

№ 22.1/12-Г-231

Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  №2.1/12-Г-85)
«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. Тимовський О.

Репік І.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856).

«Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років Піроженко ТО.,

Хартман О. Ю.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 13.06.2016

№2.1/12-Г-363)

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі Березіна О. М.,

Гніровська О. З.,

Линник Т. А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1/12-Г-301)
«Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку Лохвицька Л.В.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-Г-1359)
«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років

 

Лохвицька Л. В. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013

№14.1/12-Г-632)

Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255
Варіативна складова
 Англійська мова для дітей дошкільного віку:

програма  га методичні рекомендації

Кулікова І.А. та ін.. Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 28.07.2015р.

№14.1/12-Г-952

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія» Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від  25. 02.2015р.

№14.1/12-Г-54

Освітня програма

для дітей від 2 до 7 років

«Дитина»

(Розділи: ««Подорожуємо

у світ англійської мови»,  «Комп’ютерна грамота»; «Здоров’я та фізичний розвиток» (плавання).

Наук. кер. проекту     В.О.Огнев’юк,

авт.кол.: Г.В.Бєлєнька,

О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко.

Міністерством освіти і

науки України, листом

від 09. 11.2015 року

№1/11-16163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл  занять на тиждень

у групах за програмою «Дитина»

 в Житомирському центрі розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА»

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

Види діяльності за

освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Старша ясельна

(від 2 до 3 років)

Друга молодша (від 3 до 4 років) Логопе-дична

(середня-  від 4 до 5 років)

Логопе-дична

(старша -від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
    5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,0 8,3

 

 

 

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл  занять на тиждень

у групах за програмою «Впевнений старт»

 в Житомирському центрі розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА»

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

Види діяльності

Кількість занять на тиждень за віковими групами
 Середня-

від 4 до 5 років

 

Старша –

від 5 до 6 (7) років

   Пізнавально-дослідницька діяльність: у світі предметів/         у світі природи / у світі людей + художня література 1 1
Мовленнєва діяльність 2 2
Художньо-естетична діяльність: малювання/аплікація / ліплення/ конструювання 2

 

 

3

 

Художньо-естетична діяльність: музика 2 2
Пізнавально-дослідницька діяльність:      елементарні математичні уявлення 1 1
Мовленнєва діяльність 2 4
Здоров’язберігальна, рухова діяльність на свіжому повітрі /в залі/ басейн 5 5
Загальна кількість занять на тиждень 12 15
Максимальна кількість занять на тиждень 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 4,0 8,3

 

error: Content is protected !!